Forum Squaredancers
 

AKTUELLT

 

             Kickoff för alla medlemmar måndag 11 sept 2017 kl 17.00

     Höstens kurser 2017 startar

     torsdagar 31 augusti  - 7 december (ej sista torsdagen i månaden med undantag av aug)

     måndagar 18 september - 4 december

     Gemensam julbuffé måndag 11 dec kl 17.00

     Forum Linedansers 21 september - 23 november avslutning 30 nov

     se vidare under kurser och

     våra öppna danser se under danser

     se höstens kurser under kurser

     Under kurser hittar du  nivåerna på de kurser vi kommer att ha under  hösten 2017


Ö