Forum Squaredancers
 

Välkommen till FORUM SQUAREDANCERS

Vi träffas centralt i Stockholm NYBROGATAN 18

där vi har kurser i squaredance och linedance

Klubbens adress och plusgiro:

Forum Squaredancers
Berit Nilsson Krikongränd 2 16560 Hässelby tel 08-6040520

Plusgiro 581790 - 3
E-post. berit.s.nilsson@comhem.se

Forum Squaredancers bildades 29 april 1996 och tillhör Swedish Association of American Square Dance Clubs.

Klubben har sin verksamhet och utbildning centralt i Stockholm på Nybrogatan 18.

Forum Squaredancers ingår i Ekenalliansen, en sammanslutning av 4 Square Dance-klubbar i södra Stockholmsområdet.

Vi har även i vårt program linedancekurser, som startade våren 2002.

Forum Squaredancers är en underavdelning till Föreningen Stockholms Forum, en ideell och kulturell förening, som bildades 1866.

VERKSAMHET

Forum Squaredancers har kurser i squaredance på olika nivåer och anordnar 2-3 öppna danser per termin. Vi har även kurser i linedance.

Se vidare under aktuellt och kurser.